SPORTOVNÍ AREÁL

NA FARAŘENCE

NA FARAŘENCE

sportovní areál SK Zašová 1926, Zašová 524, 756 51 Zašová

foto v přípravě...

1951 - V roce 1950 byl v rámci pozemkové reformy přidělen Tělovýchovné Jednotě Sokol Zašová vhodný pozemek ve středu obce "na Farařence", na kterém bylo vybudováno a v roce 1951 otevřeno první vlastní hřiště...

1992 - V roce 1990 byla zahájena rekonstrukce hřiště, kdy po dvou letech prací stávající škvárový povrch nahradila tráva a které bylo v roce 1992 slavnostně otevřeno zápasem s prvoligovým SSK Vítkovice...

2021 - V roce 2020 byla zahájena kompletní přestavba hřiště, v jejímž rámci bylo nově vybudováno chybějící odvodnění, systém automatické závlahy, sběrné retenční nádrže pod úroveň země, byl srovnán terén s původním sedmdesáticentimetrovým převýšením, byla navezena kvalitní ornice, štěrkopískový podklad a byl položen kompletně nový travnatý povrch hřiště, které bylo otevřeno v roce 2021...

2022 - V roce 2022 byl dokončen projekt kompletní rekonstrukce sportovního areálu, kdy byla již na podzim roku 2021 zahájena jeho první etapa v podobě výstavby multifunkčního objektu nových šaten a bufetu včetně jeho vybavení a dokončena byla na jaře roku 2022 výstavbou chodníků, opěrné zdi a úpravy přilehlých ploch...

PROVOZNÍ ŘÁD

provozní řád sportovního areálu

v přípravě...