ČLENSKÁ ZÓNA

INTERNÍ ČLENSKÉ INFORMACE

STANOVY

PŘIHLÁŠKA ZA ČLENA

dospělí

mládež

GDPR

informovaný souhlas

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

rozhodnutí o platbě pro rok 2021

QR pro platbu 1000,- ŘÁDNÉ ČLENSTVÍ 

(pouze aktivní hráči od roku narození 2015 a starší)

QR pro platbu 100,- SYMPATIZUJÍCÍ ČLENSTVÍ 

(ostatní členové - funkcionáři, fanoušci, rodiče...)

INTERNÍ SMĚRNICE

legislativní omezení prodeje tabákových výrobků a alkoholických nápojů